ROT-arbete

 

Du kan få rotavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rotavdrag.

 

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

 

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

 

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med 30% av arbetskostnaden, men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

 

Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket.

 

Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

 

Du hittar mer information om och exempel på rot- och rutarbete som du kan få respektive inte få avdrag för på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

 

Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion.

Kent Nero Måleri AB, Målare Mullsjö. Godkänd för F-skatt.